Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Kontakt Vandværket

I/S Reedtzholm Vandværk 
 Reedtzholmvej 21A, Enø
 4736 Karrebæksminde

Der henvises til jeres repræsentant for jeres grundejerforening se under bestyrelsen menuen "Om vandværket".

Ved brud eller alarm kan der kontaktes på mobil: 
  31 71 53 02

Email:
reedtzholmvand.kas@gmail.com

Rambøll Danmark A/S Minimer

Hjemmeside til forsyningselskaber

Kontakt

Rambøll Danmark A/S
Projektchef Jan Nielsen
Tlf.: 5161 5912
e-mail:
jnn@ramboll.dk
 
Nyheder m.m. Minimer


Pesticidrester

Der er udtaget prøver af drikkevandet fra henholdsvis Karrebæk, Vesterhave og Reedtzholm vandværker samt fra nogle af vore boringer - der er ikke påvist pesticider i vort drikkevand.


Fusion mellem Karrebæk Vandforsyning og Reedtzholm Vandværk

Notat angående de konsekvenser der vil blive i overgangsperioden fra

Reedtzholm Vandværk til Karrebæk Vandforsyning.Ejerskifte og refusion 

Ved ejerskifte foretager vandværket ikke slutopgørelse, så det skal medtages i refusionsopgørelsen


Vandets hårdhed er 21,5 °dH

Mere information se under fanen Information Info om vand
Copyright Rambøll Danmark A/S